Frank Zappa

FRANK ZAPPA

"Tants llibres, tan poc temps"

******************************
"Tantos libros, tan poco tiempo"

******************************
"So many books, so little time"

28 d’abr. 2012

Espessors plenes - Espesuras llenas

Reso entre espais sense línies
espessors plenes de tendresa,
miralls romputs creant milers d’imatges
-cadascuna un sospir de la vida-
I copso raons per percebre’t propera
com la il•lusió de les paraules,
com la cremor dels remordiments,
com l’alè de melodies entre rosades.

Pensant en el que penso
tantes vegades em crec absent
que quan em trobo a prop de la descoberta
crec que el meu ego remuga desconcertat,
ja que desconcertat recorre pel meu seny
un ventall d’asprors asserenades
per les dolçors de la volada altiva
que empeny l’empeny per l’enclusa de la vida.

Però pensa que sempre intento somriure
espessors plenes de dolcesa,
amb camins potser entre laberints difuminats
-cadascun un rierol de la vida-
per copsar emocions en percebre’t propera,
com la il•lusió dels sentiments més amorosos
com la brillantor del teu càlid estimar
com l’alè d’uns versos entre gebrades ensucrades.


*******************************************

Rezo entre espacios sin líneas
espesuras llenas de ternura,
espejos rotos creando miles de imágenes
-cada una un suspiro de la vida-
Y capto razones para percibirte cercana
como la ilusión de las palabras,
como el ardor de los remordimientos,
como el aliento de melodías entre rocíos.

Pensando en lo que pienso
tantas veces me creo ausente
que cuando me encuentro cerca del descubrimiento
creo que mi ego rezonga desconcertado,
ya que desconcertado recorre por mi cordura
un abanico de asperezas serenas
por las dulzuras del vuelo altivo
que empuja el impulso por el yunque de la vida.

Pero piensa que siempre intento sonreír
espesuras llenas de dulzura,
con caminos quizás entre laberintos difuminados
-cada uno un arroyo de la vida-
para captar emociones al apercibirte cercana
como la ilusión de los sentimientos más amorosos,
como el brillo de tu cálido querer,
como el aliento de unos versos entre escarchas azucaradas.

Barcelona, Abril 2012

26 d’abr. 2012

Fregant maragdes - Rozando esmeraldas

M’he assabentat
Que puc asseure’m al voltant dels somnis
i entre els núvols que els fan flonjos
guimbar fregant maragdes de teixits humits
i jugar a fer figuretes esponjoses
com cada una de les formes de les meves roses dels vents.

Suposo que semblo un ésser pertorbat
pels silencis que darrerament m’han empès
a desaparèixer d’entre els versos dels meus amics;
aquests tan especials, com la seva sàvia,
que tant m’ajuden i em reconforten
en els moments que glapeixo tristor i silencis.

Perquè sé que més enrere
d’aquests cels on volen els meus somnis,
entre els núvols que els fan tous... molt tous...
sempre hi trobo la ràfega d’esquitxos delitosos
que s’assaboreix amb esplendor exuberant
quan em llevo després de guimbar...

... Fregant maragdes de teixits humits...


*********************************************

Me he enterado
Que puedo sentarme en torno a los sueños
y entre las nubes que los hacen suaves
triscar rozando esmeraldas de tejidos húmedos
y jugar a hacer figuritas esponjosas
como cada una de las formas de mis rosas de los vientos.

Supongo que parezco un ser perturbado
por los silencios que últimamente me han empujado
a desaparecer de entre los versos de mis amigos;
estos tan especiales, como su savia,
que tanto me ayudan y me reconfortan
en los momentos que capturo tristeza y silencios.

Porque sé que más atrás
de estos cielos donde vuelan mis sueños,
entre las nubes que los hacen blandos ... muy blandos ...
siempre encuentro la ráfaga de salpicaduras deliciosos
que se saborea con esplendor exuberante
cuando me levanto después de triscar ...

... Rozando esmeraldas de tejidos húmedos ...

Barcelona, Abril 2012

16 d’abr. 2012

Vull creure - Quiero creer

Alguns creuen en deus redemptors
que instiguen pau i misericòrdia
amb fills fets a imatge de l’home...
I jo vull creure,
sí, jo vull creure.

Altres creuen en deus rancuniosos
que instiguen lluita i terror
amb por i obediència a dolls...
I jo vull creure,
Sí, jo vull creure.

N’hi ha que creuen en reencarnacions,
el Karma, la pau de l’esperit,
amb complaença i espiritualitat...
I jo vull creure,
Sí, jo vull creure.

Ara penso en l’home,
la pau, l’amor i l’amistat perdurable.
en un somrís innocent infantil,
els gemecs d’intensos instants passionals,
el donar la mà i abraçar
per arraulir la major energia positiva
I donar l’esquena a la tristor i la pena...

Però veig el món que volta revoltat,
que perd la màgia dels instants lluminosos,
quan tants esperits es donen l’esquena
i es giravolten en cercles esquerps,
moltes vegades cap a un horitzó enterbolit...
I jo vull creure,
sí, jo vull creure.

********************************************

Algunos creen en dioses redentores
que instigan paz y misericordia
con hijos hechos a imagen del hombre ...
Y yo quiero creer,
sí, yo quiero creer.

Otros creen en dioses rencorosos
que instigan lucha y terror
con miedo y obediencia a raudales ...
Y yo quiero creer,
Sí, yo quiero creer.

Los hay que creen en reencarnaciones,
el Karma, la paz del espíritu,
con complacencia y espiritualidad ...
Y yo quiero creer,
sí, yo quiero creer.

Ahora pienso en el hombre,
la paz, el amor y la amistad perdurable;
en una sonrisa inocente infantil,
los gemidos de intensos instantes pasionales,
el dar la mano y abrazar
para acurrucar la mayor energía positiva
y dar la espalda a la tristeza y la pena ...

Pero veo el mundo que gira sublevado,
que pierde la magia de los instantes luminosos,
cuando tantos espíritus se dan la espalda
y se giran en círculos ariscos,
muchas veces hacia un horizonte enturbiado ...
Y yo quiero creer,
sí, yo quiero creer.

Barcelona, Abril 2012

12 d’abr. 2012

Infinitament meva - Infinitamente mía

M’encanta amanyagar els teus sentits
jugant amb la punta dels meus dits
per damunt el vellut esgarrifosament delirant
de les plausibles emocions més salvatges
que pugui encomanar-te la meva follia,
aquella que fa rauxa dels encens de la carn.

Perquè sé que així sacsejo enterbolits desitjos
per endins d’un cervell boig per passions en flames,
provocats una vegada he amanyagat els teus sentits
jugant amb la força dels meus dits formant un puny,
tens i tremolós, per la pressió punyent a punta d’esclat
en colpejar l’aire com enrevoltat de ràbia orgàsmica.

Això són poderoses raons
per no deixar de desitjar-te sempre

...Infinitament meva.

********************************************

Me encanta mimar tus sentidos
jugando con la punta de mis dedos
por encima el terciopelo estremecedoramente delirante
de las plausibles emociones más salvajes
que pueda encomendarte mi locura,
aquella que hace alienación de los inciensos de la carne.

Porque sé que así agito enturbiados deseos
de dentro de un cerebro loco por pasiones en llamas,
provocados una vez he arrullado tus sentidos
jugando con la fuerza de mis dedos formando un puño,
tenso y tembloroso, por la presión punzante a punta de estallido
al golpear el aire como encrespado de rabia orgásmica.

Esto son poderosas razones
para no dejar de desearte siempre

... Infinitamente mía.


Barcelona, Abril 2012

1 d’abr. 2012

Mel de la Més Dolça - Miel de la Más Dulce (Dos de Abril - Día Internacional de Concienciación Del Autismo)

Mel de la Més Dolça - Miel de la Más Dulce (Dos de Abril - Día Internacional de Concienciación Del Autismo)

Ens vas donar nits d’insomni
i uns quants dies d’intranquil•litat
-de molts nervis-
de no saber què fer,
d’anar una mica a la deriva.

Però sempre ens regales
un somriure infinit,
un mirar ple de mel de la més dolça,
uns saltironets amb espurnes d’innocència,
unes abraçades farcides de tendresa
i un amor a disposar la resta de la teva vida.

****************************************

Nos diste noches de insomnio
y unos días de intranquilidad
-de muchos nervios-
de no saber qué hacer,
de ir un poco a la deriva.

Pero siempre nos regalas
una sonrisa infinita,
un mirar lleno de miel de la más dulce,
unos saltitos con chispas de inocencia,
unos abrazos rellenos de ternura
y un amor a disponer el resto de tu vida.

Abril 2012