Frank Zappa

FRANK ZAPPA

"Tants llibres, tan poc temps"

******************************
"Tantos libros, tan poco tiempo"

******************************
"So many books, so little time"

31 de març 2013

TAN SOLS - SÓLOTAN SOLS


Tan sols
dóna’m un somriure,
dóna’m una mirada,
dóna’m un xisclet,
dóna’m una abraçada,
dóna’m un petit gest,
dóna’m tot el teu viure. 

I jo em sentiré
espill banyat amb plata,
sospir de complaença plena,
batec reconfortat de llum,
brisa aclaridora del teu fum
i enlluernat per la teva lluna
assaboriré delits de bonaventura.
 

********************************************

 Sólo
dame una sonrisa,
dame una mirada,
dame un grito,
dame un abrazo,
dame un pequeño gesto,
dame todo tu vivir

Y yo me sentiré
espejo bañado en plata,
suspiro de complacencia plena,
latido reconfortado de luz,
brisa esclarecedora de tu humo
y deslumbrado por tu luna
saborearé deleites de buenaventura.

 
Barcelona, Abril 2013

27 de març 2013

"2 ABRIL - DIA INTERNACIONAL AUTISME" EL TEU SOMRÍS - TU SONRISA

 
 


“Del llibre PERENNE” 

 

Al matí,
llevar-me i veure el teu somrís:
les teves dentetes,
els teus ulls entre guspires…
m’encens tot el dia.
 

Al vespre,
quan em reps amb el teu somrís:
les teves dentetes,
els teus ulls entre guspires…
em foragites el cansament. 
 

I de nit,
recargolada al llit amb el teu somrís:
les teves dentetes
els teus ulls entre guspires…
m’apaivagues les ombres de la foscor.

  
**********************************************************
 

“Del libro PERENNE”

 
Por la mañana,
levantarme y ver tu sonrisa:
tus dientecitos,
tus ojos entre chispas ...
Me enciendes todo el día.

Por la noche,
cuando me recibes con tu sonrisa:
tus dientecitos,
tus ojos entre chispas ...
me ahuyentas el cansancio.

Y de noche,
acurrucada en la cama con tu sonrisa:
tus dientecitos
tus ojos entre chispas ...
me apaciguas las sombras de la oscuridad.


25 de març 2013

ÉSSER POETA? - ¿SER POETA?

Marti i Pol


Barcelona, març 2013
 
Sí senyors, resulta que jo sóc un poeta... administratiu...
 
Que perquè dic que sóc un poeta administratiu? doncs perquè fa molts anys que escric poemes i fa molts anys que treballo d’administratiu.
 
De jovenet anava al bar Argentina, sí, aquell tan guapo que es troba al carrer Marina amb Pare Claret, a Barcelona.
 
"L'home sord a la veu de la poesia és un bàrbar, sigui qui sigui."
Johann Wolfgang Von Goethe
 
Hi anava amb el meu company de classe i gran amic, on deu parar ara?, l’Agustín: una bellíssima persona, i ens fotíem un parell de cerveses mentre escrivíem poemes i ens llegíem mútuament. Ho passàvem divinament. El bar Argentina hauria de ser com una icona de la ciutat, per molts de ben segur que ho és. 

“L'amor és la poesia dels sentits. Però hi ha poesies dolentíssimes.”
Antonio Gala
 
Després, amb el pas del temps i el canvi d’escola o institut a l’Agustín el vaig perdre de vista... jo també vaig perdre de vista les poesies, si bé mai del tot.
 
"Cada poema és únic. A cada obra batega, amb major o menor grau, tota la poesia. Cada lector busca quelcom en el poema. I no és insòlit que el trobi: ja ho portava dins."
Octavio Paz
 
Ha passat molt de temps des d’ençà. Rere el temps la meva poesia ha anat apareixent en comptades ocasions: algun recital en algun bar de bohemis, alguna participació en altres recitals i... poca cosa més, fins que fa uns cinc anyets, després del traspàs d’un cosí meu en tràgic accident de trànsit, i gràcies al meu estimadíssim oncle Pep Fuster, no he deixat d’escriure poemes i algunes altres cosetes més.
 
"Diguem que hi ha dos tipus de ments poètiques: una apta per a inventar faules i una altra disposada a creure."
 
I sí sóc un poeta... un poeta entre altres més d’aquests que no som famosos. D’aquests que els importants ni tan sols se’ls llefgeixen; que no guanyen grans premis sinó petitets, perquè els grans premis acostumen a guanyar-los, gairebé sempre, els mateixos... no, no fa falta dir noms, en un gairebé sempre surten els mateixos, i no dic pas que no siguin bons, però no em puc creure que tots siguin “els millors”.
 
El poema és un raïm d'imatges.
Gastón Bachelard
 
Sí, sóc poeta. Un d’aquells poetes que recull grans amics i coneix i descobreix enormes escriptors i seguidors d’entre els fòrums que hi ha per Internet, i que ho fa per el pur plaer de compartir.
 
 Espriu
  

Sí, sóc poeta i a voltes relataire i intento escriure alguna novel·leta, però sóc poeta, i essent poeta he sentit de tot: que si la poesia és un conyàs, que si només els hi agraden els clàssics, que si no s’entén, que si és d’amanerats, que si és de penjats, que si “... sí, està molt bé, però...” 

“La poesia no vol adeptes, vol amants.”
Federico García Lorca 

Però sóc poeta i n’he conegut molts més com jo, que pràcticament van en l’anonimat, però que són molt bons; molt, molt bons, i als que encoratjo perquè continuïn escrivint sense deixar de fer-ho... de fer i engendrar versos, de transcriure els pensaments en poesia, perquè, a fi  de comptes, és la nostra manera d’expressar els nostres sentiments.
  

****************************************************** Lorca
 

Barcelona, marzo 2013  

Sí Señores, resulta que yo soy un poeta... administrativo...

¿Que por qué digo que soy un poeta administrativo? pues porque hace muchos años que escribo poemas y hace muchos años que trabajo de administrativo.

De jovencito iba al bar Argentina, sí, aquel tan guapo que se encuentra en la calle Marina con Padre Claret, en Barcelona.

"El hombre sordo a la voz de la poesía es un bárbaro, sea quien sea."
Johann Wolfgang Von Goethe

Iba con mi compañero de clase y gran amigo, ¿dónde debe parar ahora?, Agustín: una bellísima persona, y nos metíamos un par de cervezas mientras escribíamos poemas y nos leíamos mutuamente. Lo pasábamos divinamente. El bar Argentina debería ser como un icono de la ciudad, para muchos seguro que lo es.

"El amor es la poesía de los sentidos. Pero hay poesías malísimas."
Antonio Gala

Después, con el paso del tiempo y el cambio de escuela o instituto a Agustín lo perdí de vista... yo también perdí de vista las poesías, si bien nunca del todo.

"Cada poema es único. En cada obra late, con mayor o menor grado, toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema. Y no es insólito que lo encuentre: ya lo llevaba dentro."
Octavio Paz

Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Tras ese tiempo mi poesía ha ido apareciendo en contadas ocasiones: algún recital en algún bar de bohemios, alguna participación en otros recitales y... poco más, hasta que hace unos cinco añitos, tras la desaparición de un primo mío en trágico accidente de tráfico, y gracias a mi queridísimo tío Pep Fuster, no he dejado de escribir poemas y algunas otras cositas más.

"Digamos que hay dos tipos de mentes poéticas: una apta para inventar fábulas y otra dispuesta a creer."
Galileo Galilei

Y sí, soy un poeta... un poeta entre otros más de estos que no somos famosos. De esos que los importantes ni siquiera se los leen, que no ganan grandes premios sino pequeñitos, porque los grandes premios suelen ganarlos, casi siempre, los mismos... no, no hace falta decir nombres, prácticamente siempre salen los mismos, y no digo que no sean buenos, pero no me puedo creer que todos ellos sean "los mejores".

“El poema es un racimo de imágenes.”
Gastón Bachelard

Sí, soy poeta. Uno de esos poetas que recoge grandes amigos y conoce y descubre enormes escritores y seguidores de entre los foros que hay por Internet, y que lo hace por el puro placer de compartir.
 

 Alberti

 
Sí, soy poeta y a veces escribo algunos relatos e intento escribir alguna novelita, pero soy poeta, y siendo poeta he oído de todo: que si la poesía es un coñazo, que si sólo les gustan los clásicos, que si no se entiende, que si es de amanerados, que si es de colgados, que si "... sí, está muy bien, pero..."

"La poesía no quiere adeptos, quiere amantes."
Federico García Lorca

Pero soy poeta y he conocido muchos más como yo, que prácticamente van en el anonimato, pero que son muy buenos; muy, muy buenos, y a los que animo para que sigan escribiendo sin dejar de hacerlo... de hacer y engendrar versos, de transcribir los pensamientos en poesía, porque, a fin de cuentas, es nuestra manera de expresar nuestros sentimientos.

24 de març 2013

2 ABRIL DIA INTERNACIONAL AUTISME

L'autisme és una discapacitat permanent del desenvolupament que es manifesta en els tres primers anys d'edat. La taxa de l'autisme en totes les regions del món és alta i té un terrible impacte en els nens, les seves famílies, les comunitats i la societat.

Al llarg de la seva història, el Sistema de les Nacions Unides ha promogut els drets i el benestar dels discapacitats, inclosos els nens amb discapacitats de desenvolupament. El 2008, la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat va entrar en vigor, reafirmant el principi fonamental d'universalitat dels drets humans per a tots.

L'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar per unanimitat el 2 d'abril com a Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme  (A/RES/62/139 Documento PDF) per posar de relleu la necessitat d'ajudar a millorar les condicions de vida dels nens i adults que pateixen aquest trastorn.


*********************************************************El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad. La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un terrible impacto en los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad.

A lo largo de su historia, el Sistema de las Naciones Unidas ha promovido los derechos y el bienestar de los discapacitados, incluidos los niños con discapacidades de desarrollo. En 2008, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor, reafirmando el principio fundamental de universalidad de los derechos humanos para todos.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo (A/RES/62/139 Documento PDF) para poner de relieve la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren este trastorno.

20 de març 2013

EN AQUEST MÓN - EN ESTE MUNDO
 

Sembla que en aquest món
tan estrany, tan dur entre si,
la maldat s'acompanya amb el prec
i la bondat es desfà en el camí.

Per això sempre és bo trobar
el que d'altra banda cal buscar:
la llibertat de la il·lusió,
la força de l'amistat,
el color de la pau,
el camí de la sensibilitat.

Entre les ànimes que s'esvaeixen
com els núvols després de la tempesta,
creada pel monòleg avinagrat
de l'agror de la tristesa i el desànim,

cal mirar de trobar, sí, trobar,
el camí per oblidar la pobresa,
la fam, el buit i la solitud d'esperit
per mantenir encesa la teia de la vida,
aquesta que corre donant tombs irreverents
per les esglésies dels déus marcits.

  

*******************************************************
  

Parece que en este mundo
tan extraño, tan duro entre sí,
la maldad se acompaña con el ruego
y la bondad se deshace en el camino.
 

Por eso siempre es bueno encontrar
lo que por otro lado hay que buscar:
la libertad de la ilusión,
la fuerza de la amistad,
el colorido de la paz,
el camino de la sensibilidad.
 

Entre las almas que se desvanecen
como las nubes tras la tormenta,
creada por el monólogo avinagrado
de la acritud de la tristeza y el desaliento,
 
 
hay que mirar de encontrar, sí, encontrar,
el camino para olvidar la pobreza,
el hambre, el vacío y la soledad de espíritu
para mantener encendida la tea de la vida,
esta que corre dando tumbos irreverentes
por las iglesias de los dioses marchitos. 
 

Barcelona, 20 Març 2013

19 de març 2013

DIARIO DE A BORDO de ESTEBAN FERRÁNDEZ GÓMEZ

 
 
Un molt bon llibre farcit d’uns relats plens de bellesa i sensibilitat, amb uns paisatges de meravella i una gran sensualitat.

Recomanable sense dubtes.
 

 

Un muy buen libro repleto de unos relatos llenos de belleza y sensibilidad, con unos paisajes de maravilla y una gran sensualidad.

Recomendable sin dudas.


18 de març 2013

ELS MIRALLS DE DYLAN AL XXVI TRADICIONÀRIUS

 

“Aquest article és només una visió personal sobre el concert del passat divendres quinze de març, emmarcat dintre el XXVI Festival Tradicionàrius... vull dir que jo no sóc ni periodista, ni crític musical, tan sols un amant de la música i la literatura i admirador i seguidor de la trajectòria artística d’en Bob Dylan”
 

Tenia ganes de que arribés el dia del concert, no puc ocultar que, des dels darrers anys, sóc un seguidor del Sr. Bob Dylan, sobretot després d'haver-lo vist en directe al Poble Espanyol, ara ja fa uns anys, on em va deixar bocabadat i després de molts anys d’haver-lo estat escoltant per tot arreu: casa, ràdio, bars, i d'haver-lo llegit i rellegit.
 

Una de les coses que pot sorprendre és que hagi estat nominat en més d'una ocasió, per al premi Nobel de literatura... a mi particularment, no em sorprèn.
 

Així que disposat a veure quin resultat podia donar la mescla entre dos grans cantants  de la música moderna catalana, el Senyor Jordi Batista, amb una gran trajectòria: Grup de folk, Ia & Batiste, Máquina!, etc. i el Senyor Gerard Quintana: Sopa de Cabra i altres varis més projectes en solitari, així com col•laboracions amb músics com Quimi Portet, Albert Pla i Gossos, també entre altres més.
 

El concert va ser una mica el que m’esperava: una repassada folk a molts dels grans temes representatius del geni de Minnesota.
 

Molt ben acompanyats pels guitarristes Francesc Bertran i Amadeu cases a qui després s'afagirien altres, van destil•lar els aromes folkies d’en Dylan, deixant un bon regust en l’esperit de qui els escoltava.
 

Començant per un àgil i refrescant “Stuck inside of mobile” i passejant per temes de referència com “The times they are a-changing”, “A hard rain is gonna fall”, “Knocking on heaven’s door”, passant per un meravellós “Is not dark yet” i un molt ben interpretat i arranjat “Vissions of johanna”, per a mi un dels millors temes de la nit, i acabar amb la ultra-versionada “Blowing in the wind”.
 

Molt bo l’acompanyament i increïble com es va impulsar el to musical amb l’aparició del sensacional Pascal Comelade, amb el seu piano de joguina que fou com un centelleig màgic al costat de l’elèctric.
 

En definitiva, un concert molt ben portat, de cap manera feixuc o avorrit i amb dues veus plenes de força, molt adients per interpretar el Mestre Dylan.
 

Potser pugui posar-hi un però, i és que vaig trobar a faltar una mica més de caliu al públic: és estrany, però de tants temes per molts coneguts, pràcticament només se’l va sentir corejar en el darrer tema, “Escolta-ho en el vent”, aquell que el bo d’en Gerard va dir que de petit es pensava que era una cançó de missa… a molts Gerard, a molts ens ho havia semblat, i realment la lletra és magistral i actual malgrat el pas del temps. 

  

 

 
"Este artículo es sólo una visión personal sobre el concierto del pasado viernes quince de marzo, enmarcado dentro del XXVI Festival Tradicionàrius... quiero decir que yo no soy ni periodista, ni crítico musical, tan sólo un amante de la música y la literatura y admirador y seguidor de la trayectoria artística de Bob Dylan"

Tenía ganas de que llegara el día del concierto, no puedo ocultar que, desde los últimos años, soy un seguidor del Sr. Bob Dylan, sobre todo después de haberlo visto en directo en el Poble Espanyol, hace ya unos años, donde me dejó boquiabierto y después de muchos años de haberlo estado escuchando por todas partes: casa, radio, bares, y de haberlo leído y releído.

Una de las cosas que puede sorprender es que haya sido nominado en más de una ocasión, para el Premio Nobel de Literatura... a mí particularmente, no me sorprende.

Así que dispuesto a ver qué resultado podía dar la mezcla entre dos grandes cantantes de la música moderna catalana, el Señor Jordi Batista, con una gran trayectoria: Grup de folk, Ia & Batiste, Máquina!, etc. y el Señor Gerard Quintana: Sopa de Cabra y otros varios más proyectos en solitario, así como colaboraciones con músicos como Quimi Portet, Albert Pla y Gossos, también entre otras más.

El concierto fue un poco lo que me esperaba: un repaso folk a muchos de los grandes temas representativos del genio de Minnesota.

Muy bien acompañados por los guitarristas Francesc Bertran y Amadeu Casas, a quienes después se añadirían otros, destilaron los aromas folkies de Dylan, dejando un buen sabor en el espíritu de quien los escuchaba.

Empezando por un ágil y refrescante "Stuck inside of mobile" y paseando por temas de referencia como "The times they are a-changing", "A hard rain is gonna fall", "Knocking on heaven s door", pasando por un maravilloso " is not dark yet "y un muy bien interpretado y arreglado" Vissions of Johanna ", para mí uno de los mejores temas de la noche, y acabar con la ultra-versionada" Blowing in the wind ".

Muy bueno el acompañamiento e increíble cómo se impulsó el tono musical con la aparición del sensacional Pascal Comelade, con su piano de juguete que fue como un destello mágico junto al eléctrico.

En definitiva, un concierto muy bien llevado, en modo pesado o aburrido y con dos voces llenas de fuerza, muy adecuadas para interpretar al Maestro Dylan.

Quizá pueda poner un pero, y es que eché de menos algo más de calor al público: es extraño, pero de tantos temas por muchos conocidos, prácticamente sólo se le oyó corear en el último, "Blowing in the wind ", aquél que el bueno de Gerard dijo que de pequeño se pensaba que era una canción de misa... a muchos Gerard, a muchos nos lo había parecido, y realmente la letra es magistral y actual a pesar del paso del tiempo.

14 de març 2013

DE MI CAP A TU - DE MÍ HACIA TI

 
 
Ja no sé si vull mantenir la força
per dir-te que m'oblidis.
Així m'obligo a mantenir
les meves ales tancades,
els meus aixoplucs foradats
i el  meu sentiment com una escorça
deixant pelades les branques
de la paraula estimada.
 

Ja no vull que et creguis oceà meu.
Ja no ets ni tan sols marejol meu;
Les teves onades no m’engresquen,
la teva escuma és blanca neu fossa,
la meva vall s’enduu polsims de sentiments
ja adormits i per sempre abandonats,
dins la llera d’uns rius cabalosos
amb un destí cap a la mar dels silencis.
 

Ha estat preciós...
però ara ja ets un estel fugaç.
Com enlluernants han estat els teus perfums
i la rosada que poc a poc s’ha anat aclarint
deixant pas a un camí que m’allunya…
ben lluny, si… ben lluny…
encara més i més lluny...
 

...De mi cap a tu...

 

*****************************************************

 

Ya no sé si quiero mantener la fuerza
para decirte que me olvides.
Así me obligo a mantener
mis alas cerradas,
mis cobijos agujereados
y mi sentimiento como una corteza
dejando peladas las ramas
de la palabra amada.

Ya no quiero que te creas océano mío.
Ya no eres ni siquiera marejadilla mía;
Tus olas no me animan,
tu espuma es blanca nieve derretida,
mi valle se lleva pizcas de sentimientos,
ya dormidos y para siempre abandonados
dentro del cauce de unos ríos caudalosos
con un destino hacia el mar de los silencios.

Ha sido precioso...
pero ahora ya eres una estrella fugaz.
Como deslumbrantes han sido tus perfumes
y el rocío que poco a poco se ha ido despejando
dejando paso a un camino que me aleja...
muy lejos, si... muy lejos...
aún más y más lejos...

... De mí hacia ti...
 

Barcelona, Març 2013

11 de març 2013

UNA MICA DE ROCK - UN POCO DE ROCK


Barcelona, març 2013

 

Avui parlaré una mica de Rock anyenc.
 

Quan jo era jovenet recordo que a la música que escoltaven els adults se li deia música de “carrozas”.
 

Probablement fos una bona definició per a una música que ens sonava com a ancestral, possiblement influenciada pels llargs anys de silenci en els que tot el que era forani ens venia o amb comptagotes o mesos més tard d’haver sortit a la llum en altres contrades.
 

Sí, els hi deiem “carrozas” als que escoltaven Los Panchos, Los Brincos, Luis Aguilé, Dúo Dinámico:
 


 

A casa meva un dels primers discos de rock que va entrar, gràcies al meu germà Ricard(i tant que gràcies!!) va ser d’Emerson, Lake and Palmer... una mescla de rock simfònic setanté:
 
 


 
Li va precedir un incommensurable “live”de Bob Dylan and The Band, amb tot un repertori de temes contundents d’ambdós, plens d’una energia inconfusible.
Tot just es tractava dels primers breaks amb la música folck del geni de Minnesota, endinsant-se cap el rock.


 I després van passar un munt de discos d’altres llegendes com Carlos Santana, Captain Beefheart, Jethro Tull, Pink Floyd, King Crimson, Allman Brothers, Rollings Stones, Crosby stills and Nash, Camel, Lynyrd Skynyrd, Hot Tuna, Greateful Dead, Yess, inclosos els Sisa, Pau Riba, Oriol Tramvia, Iceberg(més fusió que rock), Milan i Bibiloni, Antonio Vega, Triana, Medina Azahara, Leño, Rosendo, Bloque i un vastíssim etcètera, etcètera.

De les dones rockeres faré un article apart més endavant. 

Però malauradament el temps passa volant i tots ens fem grans i algunes d’aquestes estrelles han anat o bé fent-se grans o bé han mort o han desaparegut del tot de l’escenari actual.
 

Fa pocs dies, el 18 de febrer ens n’assabentavem de la mort d’en Kevin Ayers als 68 anys, al sud de França.
 

 

Sempre recordaré aquells minuts que vaig estar parlant amb ell a Deià, aquest petit paradís mallorquí on ell hi va estar vivint durant anys i la cara que em va posar de sorpresa quan li vaig preguntar per l’estudi de gravació Bananamoon, un icone de producccions psicodèliques i discos tan bons com els de Pep Laguarda i Tapineria, “Brossa d’ahir” (77), i d’altres de músics de renom com Daevid Allen o el “Licors” del Sr. Pau Riba.

Aleshores, el Kevin, amb una copeta de conyac a la mà em va dir: -Bananamoon? Uf! Si en fa d’anys que es va tancar...- probablement tampoc en feia tants, però bé.
 

 

I tan sols uns dies després, el 6 de març cau una altra llegenda, també als 68 anys, l’Alvin Lee.
 

 

Excepcional guitarrista amb una velocitat increïble. Fundador dels Ten Years After, acaronava amb ràbia la guitarra, fent uns frassejos entre rock i blues, amb un virtuosisme meravellós.

També recordaré sempre aquell gran concert al ara canviat Palacio de Deportes Municipal de Barcelona, amb poc més de dos terços d’entrada i on va desprendre tota una energia brutal.
 

 

Sí, el temps ha fet que hagin anat desapareixent molts dels mestres que jo escoltava de jovenet.
 

Un altre, probablement un dels meus preferits, El Sr.Frank Zappa, mort ja fa vint anys.
 

 

Provist d’un gran enginy, creador de sensacionals temes, en els seus origens la crítica va dir que la seva música era com la d’un zoo en flames.
Descobridor de grans músics com Jean Luc Ponty, George Duke, Steve Vai entre altres més, les seves bandes eren com orquestres del rock amb el seu toc personal i irrepetible i amb unes lletres satíriques, mofant-se de la societat americana i moltes vegades, amb grans dosis misògenes.
 

 
 
No puc deixar de parlar d’en Bob Marley, per sempre viu el seu reggae i per molta gent idolatrat.
 
 

 
 
 

També un altre dels millors guitarristes de blues-rock blanc que hi ha hagut mai, Rory Gallagher, mort al 1995 quan ja li anaven a donar l’alta després d’una operació de trasplantament de fetge:

 
 


 
Altres importantíssims icones desaparaguts i imprescindibles a la vegada són en Muddy Waters i en John Lee Hooker, verdaders monstres del blues i mestres de molts dels grans rockers haguts i que encara hi ha i n’hi haurà.
 

 


 
 
 


 
Però encara tenim la sort de comptar entre nosaltres i espero que per molts anys, a músics del caliubre com JJ Cale, càlid music amb un rock calfornià genuí i creador de temes tan coneguts i tantes vegades versionats com Cocaine, entre d’altres molts.
 

 


 
També l’incombustible acaronador de blues blanc, en John Mayall, que malgrat la seva avançada edat, 79 anys, es passa gran part de l’any actuant dia sí i dia també.

 
 


 
No podem deixar de banda el Sr.Tom Waits, tan excèntric i especial com genial en la seva concepció de la música i l’escenografia dels seus directes:

 


 
Evidentment tampoc podem deixar de parlar del Boss. En Bruce Springsteen és un dels èxits comercials més grans, per no dir el més gran entre els grans.
Ple sempre d’una energia i un savoir faire espectacular, quan sona la seva música, moltes altres s’apaguen, realment és un dels monstres que mai perd força, fins ara:

 
 


 
Tenim el seu gran amic, el gran Elliott Murphy, personatge que va un dia va decidir no signar un contracte milionari amb una important discogràfica i que es mou en recintes més aviat petits, sempre prodigant energia i suavitat en els seus concerts i una amabilitat admirable amb el públic.

 

 


 
I com no, l’enorme Neil Young. El canadenc afincat als Estats Units, pletòric d’energia i que torna a cavalcar amb el seu grup de tota la vida, els Crazy Horse.
Un músic que any rere any i als seus seixanta-set és capaç de treure entre un i dos discos per any, el darrer, un meravellós “Psychedellic pill”.
Quina llàstima que per culpa de la punyetera pujada de l’iva en cultura els promotors no s’hagin atrevit a tornar-lo a portar per aqui.
El darrer cop que va venir a Barcelona ja en feia més de vint, si ara tornen a passar vint més, per exemple, el Senyor Young ja en tindrà vuitanta-set, ha, ha, ha!

 
 

 

Fixeu-vos si sóc un "carroza", crec que dels músics que us he parlat, i m’en queden un munt, la majoria tenen més de seixanta anys. 

Actualment hi ha verdaders grans músics, com en Ryan Adams: boníssim.

 
 


 També ara tenim en Jack Johnson, més surfer

 
 


 
I veig com els meus fills escolten grans grups emergents com els Mumford and Sons, realment boníssims i recomanables:

 


 
O altres també molt recomanables com els Arctic Monkeys:

 
 Però haig d’acabar remarcant i recordant que el monstre dels monstres, el gran icona generacional, nominat vàries vegades per a Nobel de literatura, el gran Bob Dylan, continua amb la seva gira “Never Ending Tour” any rere anys, contrada rere contrada.
 

 


 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Barcelona, marzo 2013

 

Hoy hablaré un poco de Rock añejo.

Cuando yo era jovencito recuerdo que a la música que escuchaban los adultos se le llamaba música de "carrozas".

Probablemente fuera una buena definición para una música que nos sonaba como ancestral, posiblemente influenciada por los largos años de silencio en los que todo lo que era foráneo nos venía o con cuentagotas o meses más tarde de haber salido a la luz en otras regiones .

Sí, les decíamos "carrozas" a los que escuchaban Los Panchos, Los Brincos, Luis Aguilé, Dúo Dinámico:http://www.youtube.com/watch?v=BQ7bmGqNmzQ&list=PLF09C54A089904481En mi casa uno de los primeros discos de rock que entró, gracias a mi hermano Ricard (¡y tanto que gracias!) Fue de Emerson, Lake and Palmer ... una mezcla de rock sinfónico setenta:

 

http://www.youtube.com/watch?v=_Y1x04hAUT4

Le precedió un inconmensurable "live" de Bob Dylan and The Band, con todo un repertorio de temas contundentes de ambos, llenos de una energía inconfundible.
Apenas se trataba de los primeros breaks con la música folk del genio de Minnesota, adentrándose hacia el rock.
http://www.youtube.com/watch?v=z95jsjKn5BU

 
Y después pasaron un montón de discos de otras leyendas como Carlos Santana, Captain Beefheart, Jethro Tull, Pink Floyd, King Crimson, Allman Brothers, Rollings Stones, Crosby Stills and Nash, Camel, Lynyrd Skynyrd, Hot Tuna , Greateful Dead, Yess, incluidos los Sisa, Pau Riba, Oriol Tramvia, Iceberg (más fusión que rock), Milan y Bibiloni, Antonio Vega, Triana, Medina Azahara, Leño, Rosendo, Bloque y un vastísimo etcétera, etcétera.

 
De las mujeres haré un artículo más adelante.
 

Pero desgraciadamente el tiempo pasa volando y todos nos hacemos mayores y algunas de estas estrellas han ido o bien haciéndose mayores o bien han fallecido o han desaparecido por completo del escenario actual.

Hace pocos días, el 18 de febrero nos n'assabentavem del fallecimiento de Kevin Ayers a los 68 años, en el sur de Francia.
Siempre recordaré aquellos minutos que estuve hablando con él en Deià, este pequeño paraíso mallorquín donde él estuvo viviendo durante años y la cara que me puso de sorpresa cuando le pregunté por el estudio de grabación Bananamoon, un icono de produccción psicodélicas y discos tan buenos como los de Pep Laguarda y Tapineria, "Brossa de ayer" (77), y otros de músicos de renombre como Daevid Allen o el "Licores" del Sr. Pau Riba.
Entonces, Kevin, con una copita de coñac en la mano me dijo:-Bananamoon? Uf! Si hace de años que se cerró ... - probablemente tampoco hacía tantos, pero bien.

http://www.youtube.com/watch?v=BZLHYyTsP4Y


Y tan sólo unos días después, el 6 de marzo cae otra leyenda, también a los 68 años, el Alvin Lee.


Excepcional guitarrista con una velocidad increíble. Fundador de los Ten Years After, acariciaba con rabia la guitarra, haciendo unos frassejos entre rock y blues, con un virtuosismo maravilloso.
También recordaré siempre aquel gran concierto en el ahora cambiado Palacio de Deportes Municipal de Barcelona, ​​con poco más de dos tercios de entrada y donde desprendió toda una energía brutal.

http://www.youtube.com/watch?v=7NS-U5Tk6bo

 
Sí, el tiempo ha hecho que hayan ido desapareciendo muchos de los maestros que yo escuchaba de jovencito.

Otro, probablemente uno de mis preferidos, El Sr.Frank Zappa, fallecido hace veinte años.


Provisto de un gran ingenio, creador de sensacionales temas, en sus orígenes la crítica dijo que su música era como la de un zoo en llamas.
Descubridor de grandes músicos como Jean Luc Ponty, George Duke, Steve Vai entre otros más, sus bandas eran como orquestas del rock con su toque personal e irrepetible y con unas letras satíricas, mofándose de la sociedad americana y muchas veces, con grandes dosis misògenes.

http://www.youtube.com/watch?v=TEnzdp71U78


 
No puedo dejar de hablar de Bob Marley, para siempre vivo su reggae y por mucha gente idolatrado.

http://www.youtube.com/watch?v=bDnNqsy7rYE&list=PL0DCC8224D1561C48

También otro de los mejores guitarristas de blues-rock blanco que ha habido nunca, Rory Gallagher, fallecido en 1995 cuando ya le iban a dar el alta después de una operación de transplante de hígado:Otros importantísimos iconos desaparaguts e imprescindibles a la vez son en John Lee Hooker y Muddy Waters, verdaderos monstruos del blues y maestros de muchos de los grandes rockeros habidos y que todavía hay y habrá.
 
 


 


Pero aún tenemos la suerte de contar entre nosotros y espero que por muchos años, a músicos del calibre como JJ Cale, cálido music con un rock californiano genuino y creador de temas tan conocidos y tantas veces versionados como Cocaine, entre otros muchos.
 


http://www.youtube.com/watch?v=i5Tiqv4Irjs
También el incombustible acariciador de blues blanco, John Mayall, que pese a su avanzada edad, 79 años, se pasa gran parte del año actuando día sí y día también.

 


http://www.youtube.com/watch?v=xBat7cNjmpo

No podemos dejar de lado el Sr.Tom Waits, tan excéntrico y especial como genial en su concepción de la música y la escenografía de sus directos:
 

http://www.youtube.com/watch?v=1wfamPW3Eaw

Evidentemente tampoco podemos dejar de hablar del Boss. Bruce Springsteen es uno de los éxitos comerciales más grandes, por no decir el más grande entre los grandes.
Lleno siempre de una energía y un savoir faire espectacular, cuando suena su música, muchas otras se apagan, realmente es uno de los monstruos que nunca pierde fuerza, hasta ahora:http://www.youtube.com/watch?v=r8qpTL1wxGQTenemos su gran amigo, el gran Elliott Murphy, personaje que un día decidió no firmar un contrato millonario con una importante discográfica y que se mueve en recintos más bien pequeños, siempre prodigando energía y suavidad en sus conciertos y una amabilidad admirable con el público.
http://www.youtube.com/watch?v=DrZjCiycJg4


Y como no, el enorme Neil Young. El canadiense afincado en Estados Unidos, pletórico de energía y que vuelve a cabalgar con su grupo de toda la vida, los Crazy Horse.
Un músico que año tras año ya sus sesenta y siete es capaz de sacar entre uno y dos discos por año, el último, un maravilloso "Psychedellic pill".
Qué lástima que por culpa de la puñetera subida del IVA en cultura los promotores no hayan atrevido a volver a llevar por aqui.
La última vez que vino a Barcelona, por ejemplo, ya hacía más de veinte, si ahora vuelven a pasar veinte más, el Señor Young ya tendrá ochenta y siete, ha, ha, ha!


Fijaos si soy un Carroza, creo que los músicos que os he hablado, y me quedan un montón, la mayoría tienen más de sesenta años.

Actualmente hay verdaderos grandes músicos, como Ryan Adams: buenísimo.http://www.youtube.com/watch?v=MdVljYP7o08

También ahora tenemos Jack Johnson, más surfero...http://www.youtube.com/watch?v=vY1tyOfna9s


Y veo como mis hijos escuchan grandes grupos emergentes como los Mumford and Sons, realmente buenísimos y recomendables:


http://www.youtube.com/watch?v=LK9XWyINMoA


U otros también muy recomendables como los Arctic Monkeys:


http://www.youtube.com/watch?v=VQH8ZTgna3Q


Pero tengo que terminar remarcando y recordando que el monstruo de las leyendas, el gran icono generacional, nominado varias veces para Nobel de Literatura, el gran Bob Dylan, continúa con su gira "Never Ending Tour" año tras año, ciudad tras ciudad.http://www.youtube.com/watch?v=9hO-83CIVKM