Frank Zappa

FRANK ZAPPA

"Tants llibres, tan poc temps"

******************************
"Tantos libros, tan poco tiempo"

******************************
"So many books, so little time"

30 de juny 2013

VAIXELLS I SOL - BARCOS Y SOL
Vaixells i sol,
olors a cremes solars,
cerveseta i llimones,
i l’aigua verda i clara
amb els nens que xipollegen:
sol i vaixells.

**************************

Barcos y sol,
olores a cremas solares,
cervecita y limones,
y el agua verde y clara
con los niños que chapotean:
sol y barcos.Juny 201325 de juny 2013

MUMARE COM UN CEL CLAR - MAMÁ COMO UN CIELO CLARO

Mumare com una lluna
envoltada d'estels blancs.
Mumare com un flascó
que emana perfum ensucrat.
Mumare com una reina
que acarona el sol brillant.
Milers d'angelets la ronden,
mumare com un cel clar.

*******************************************

(Nota: esta traducción es literal y por tanto quiebra notoriamente el original)

Mamá como una luna
rodeada de estrellas blancas.
Mamá como un frasco
que emana perfume azucarado.
Mamá como una reina
que acaricia el sol brillante.
Miles de angelitos la rondan,
mamá como un cielo claro.


Barcelona, Juny 2013

18 de juny 2013

EN MEMÒRIA DE'N DAMIÀ GELABERT - EN MEMORIA DE DAMIÀ GELABERTBarcelona, 18 de juny del 2013

Ell era una persona infatigable i vital, amb l'impuls i les ganes d'estar sempre actiu: que si un torrent de Pareis per aquí, que si alguna altra excursió o activitat per allà, i sempre amb un entusiasme i energia encomiables.

Recordo com l’admiràvem de petits i, fins i tot, l’imitàvem els meus germans i jo: aquells moviments de mans i braços per explicar les coses, els ulls expressius i aquella enorme barba negra que li conferia un aspecte de llop de mar, amb sempre, sempre un somriure ampli de bat a bat.

Vull recordar l'única vegada que vaig fer el Torrent de Pareis amb ell i tota una colla de familiars i amics nostres. La veritat és que tot en si va tenir com un cert halo de màgia, de meravella, sobretot impulsat per aquella vitalitat i gran humor que el caracteritzava.

Cada any que tornàvem a Mallorca de vacances i aconseguíem veure'l sortia en la conversa que teníem pendent tornar de nou al Torrent. La darrera, aquest que ve farà tres estius, a última hora vaig decidir que era massa just anar-hi perquè l'endemà tornàvem cap a Barcelona... me'n penediré tota la vida. Crec que costarà molt que torni a fer mai més aquesta excursió sense ell...

Ahir em van donar la colpidora notícia del seu traspàs... impensable quan fa tan sols pocs mesos encara m'enviava algun que altre e-mail amb paisatges del món, de les seves estimadíssimes Balears, en especial de Mallorca i defensant el seu idioma i la seva gent, consells, etc.

Ara estic realment trist, trist i compungit malgrat sé que allà on sigui de ben cert que estarà buscant les millors senderes per solcar-les amb el seu ampli somrís. 
Barcelona, ​​18 de junio de 2013

Él era una persona infatigable y vital, con el impulso y las ganas de estar siempre activo: que si un Torrent de Pareis por aquí, que si alguna otra excursión o actividad por allá, y siempre con un entusiasmo y energía encomiables.

Recuerdo cómo lo admirábamos de pequeños e, incluso, lo imitábamos mis hermanos y yo: aquellos movimientos de manos y brazos para explicar las cosas, los ojos expresivos y esa enorme barba negra que le confería un aspecto de lobo de mar , con siempre, siempre una sonrisa amplia de par en par.

Quiero recordar la única vez que hice el Torrent de Pareis con él y todo un grupo de familiares y amigos nuestros. La verdad es que todo en sí tuvo como un cierto halo de magia, de maravilla, sobre todo impulsado por aquella vitalidad y gran humor que le caracterizaba.

Cada año que volvíamos a Mallorca de vacaciones y conseguíamos verlo salía en la conversación que teníamos pendiente volver de nuevo al Torrent. La última, este próximo hará tres veranos, a última hora decidí que era demasiado justo ir porque al día siguiente volvíamos a Barcelona... me arrepentiré toda la vida. Creo que costará mucho que vuelva a hacer nunca más esta excursión sin él...

Ayer me dieron la sobrecogedora noticia de su traspaso... impensable cuando hace tan sólo pocos meses todavía me enviaba algún que otro e-mail con paisajes del mundo, de sus apreciadísimas Baleares, en especial de Mallorca y defendiendo su idioma y su gente, consejos, etc.

Ahora estoy realmente triste, triste y compungido a pesar de que sé que ahí donde esté seguro que estará buscando los mejores senderos para surcarlos con su amplia sonrisa.12 de juny 2013

SELECTIVITAT - SELECTIVIDADBarcelona, juny 2013

Ostres, quins nervis, quins nervis! Es repeteix constantment el pobre tot esperant la prova de l'endemà.

Al seu voltant, la resta de la família, per empatia, ha assumit part dels nervis i s'ha posat com en estat d'alerta.

Que si no li diguem res que encara és pitjor, que si són les hormones, que si me'n recordo quan jo la vaig fer, que si em van trucar per dir-me que havia aprovat, que si que es prengui una til·la...

I mentrestant el nano, aliè als pensaments de la resta, continua sopant amb el llibre de text damunt la taula, mentre es grata el cap i sospira atrafegat.

Sí senyors, és l'època de la selectivitat i una munió de nanos van a aquesta o altra universitat a fer els exàmens pertinents, menjats pels nervis.

De ben segur que n'hi ha que hi van i ja saben que no tenen res a fer, però així fan com de comparses de les seves amistats.

Després hi ha els que saben que han de treure una mitjana de nota determinada i ni tan sols se n'adonen del que parlen amb els amics minuts abans de començar les proves.

Ah! aquests són part dels joves que hauran de modular el món enrarit on vivim, que hauran d'assumir que on som no anem per bon camí i en qui haurem de confiar cegament per a que l’aconsegueixin redreçar.I torno a recordar quan jo la vaig fer i que en aquella època jo formava part de molts dels que actualment hauríem d'haver redreçat les situacions límits d'aquest món, i segur que més d'un, quan em veia amb aquelles grenyes i barba i mig despenjat deuria dir, més o menys: -Déu meu, si amb aquests hem de construir el futur, anem apanyats!

De debò que jo comprenc ara aquella expressió, però no sé què dir-vos, realment creieu que no ho hagués fet molt millor que molts dels voltors que voletegen actualment on hi ha el poder? ha, ha, ha!!

Almenys no em considero un lladregot, fals, prepotent, corrupte, manipulador, etc. Senzillament em puc considerar un que està essent robat, amb prepotència i corrupció, mentre em manipulen per totes bandes.

Per això, mentre observo aquests joves que estan a punt de començar les seves carreres, m'atreveixo a donar-los la meva total confiança per a que aconsegueixin assolir el repte de dur-nos a conviure en un món molt millor del que estem, si bé... sempre hi haurà merda i merdosos per a la merda.

I és que si no creiem en ells, en qui podrem creure?

Sí, jo crec en aquestes generacions, i en els indignats, i els que lluiten contra els desnonaments... en els que lluiten...

... sí... jo hi crec.

  
Barcelona, ​​junio 2013

Ostras, qué nervios, qué nervios! Se repite constantemente el pobre, esperando el examen del día siguiente.

A su alrededor, el resto de la familia, por empatía, ha asumido parte de los nervios y se ha puesto como en estado de alerta.

Que si no le digamos nada que es peor, que si son las hormonas, que si me acuerdo cuando yo la hice, que si me llamaron para decirme que había aprobado, que si que se tome una tila...

Y mientras el chaval, ajeno a los pensamientos del resto, continúa cenando con el libro de texto sobre la mesa, mientras se rasca la cabeza y suspira ajetreado.

Sí señores, es la época de la selectividad y una multitud de chicos van a esta u otra universidad a hacer los exámenes pertinentes, comidos por los nervios.

Seguro que los hay que van y ya saben que no tienen nada que hacer, pero así hacen como de comparsas de sus amistades.

Luego están los que saben que tienen que sacar un promedio de nota determinada y ni siquiera se dan cuenta de lo que hablan con los amigos minutos antes de comenzar las pruebas.

¡Ah! estos son parte de los jóvenes que deberán modular el mundo enrarecido que vivimos, que deberán asumir que donde estamos no vamos por buen camino y en quien tendremos que confiar ciegamente que la consigan enderezar.
Y vuelvo a recordar cuando yo la hice y que en aquella época yo formaba parte de muchos de los que actualmente deberíamos haber enderezado las situaciones límites de este mundo y seguro que más de uno, cuando me veía con aquellas greñas y barba y medio descolgado debería decir, más o menos: Dios mío, si con estos debemos construir el futuro, vamos apañados!

De verdad que yo comprendo ahora aquella expresión, pero no sé qué deciros, ¿realmente creéis que no lo hubiera hecho mucho mejor que muchos de los buitres que revolotean actualmente donde está el poder? ¡ja, ja ,ja!

Al menos no me considero un ratero, falso, prepotente, corrupto, manipulador, etc. Sencillamente me puedo considerar uno que está siendo robado, con prepotencia y corrupción, mientras me manipulan por todos lados.

Por eso, observando estos jóvenes que están a punto de comenzar sus carreras me atrevo a darles mi total confianza para que consigan alcanzar el reto de llevar a convivir en un mundo mucho mejor de lo que estamos, si bien ... siempre habrá mierda y mierdosos para la mierda.

Y es que si no creemos en ellos, en quien podremos creer?

Sí, yo creo en estas generaciones, y en los indignados, y en los que luchan contra los desahucios... en los que luchan...

... sí... yo creo.
9 de juny 2013

PRINCESA D'ESTIU - PRINCESA DE VERANODe lluny, les teves cames
a l’estiu
ja llustren el carrer.
I quan t’asseus
al metro, a l’autobús,
fins i tot al bar,
estrenys la falda pel mig,
allí on tants busquen
el desig. 
 

Princesa ets del dia,
cuca de llum de les nits.
Als palaus de les danses,
dels murmuris i frenesís,
mentre esquinces fronteres
només obertes al teu delit.
 

Com un misteri
al mati tornaràs a sortir
i les teves cames
no deixaran de llustrar
sentiments
que recorreran les pauses urbanes,
silencis sospirats
i un zel de la imaginació
amb un calm i càlid neguit. 

 


  

De lejos, tus piernas
en verano
ya lustran la calle.
Y cuando te sientas
en el metro, en el autobús,
incluso en el bar,
aprietas la falda
allí donde tantos buscan
el deseo.

Princesa eres del día,
luciérnaga de las noches,
en los palacios de las danzas,
los murmullos y frenesís,
mientras rasgas fronteras
sólo abiertas a tu deleite.

Como un misterio
mañana volverás a salir
y tus piernas
no dejarán de lustrar
sentimientos
que recorrerán las pausas urbanas,
silencios suspirados
y un celo de la imaginación
con una calma y cálida desazón.


 

5 de juny 2013

ANIVERSARI FEDERICO GARCIA LORCA - PAISAJE


 
PAISAJE

Las estrellas apagadas
llenan de ceniza el río
verdoso y frío.

La fuente no tiene trenzas.
Ya se han quemado los nidos
escondidos.

Las ranas hacen del cauce
una siringa encantada,
desafinada.

Sale del monte la luna,
con su cara bonachona
de jamona.

Una estrella le hace burla
desde su casa de añil
infantil.

El débil color rosado
hace cursi el horizonte
del monte.

Y observo que el laurel tiene
cansancio de ser poético
y profético.

Como la hemos visto siempre
el agua se va durmiendo,
sonriyendo.

Todo llora por costumbre,
todo el campo se lamenta
sin darse cuenta.

Yo, por no desafinar,
digo por educación:
"¡Mi corazón!"

Pero una grave tristeza
tiñe mis labios manchados
de pecados.

Yo voy lejos del paisaje.
Hay en mi pecho una hondura
de sepultura.

Un murciélago me avisa
que el sol se esconde doliente
en el poniente.

¡Pater noster por mi amor!
(Llanto de las alamedas
y arboledas.)

En el carbón de la tarde
miro mis ojos lejanos,
cual milanos.

Y despeino mi alma muerta
con arañas de miradas
olvidadas.

Ya es de noche y las estrellas
clavan puñales al río
verdoso y frío. 

4 de juny 2013

EL PESSIC DE LA VIDA - EL PELLIZCO DE LA VIDA 

La mare toca el piano,
el pare llegeix al balancí,
els nens juguen a l’altra banda de la casa
i dintre hi corre la vida.
 
No hi ha massa silencis
perquè el món sempre fa renou.
 

El temps passarà de llarg
i s’endurà un miler de sospirs
alleugerits per l’empenta de la llum
i el pessic de la vida fugissera.
 

 

 
La madre toca el piano,
el padre lee en el balancín,
los niños juegan en el otro lado de la casa
y dentro corre la vida.

No hay demasiados silencios
porque el mundo siempre hace ruido.

El tiempo pasará de largo
y se llevará un millar de suspiros
aliviados por el empuje de la luz
y el pellizco de la vida fugaz.

 
 

Barcelona, juny 2013