Frank Zappa

FRANK ZAPPA

"Tants llibres, tan poc temps"

******************************
"Tantos libros, tan poco tiempo"

******************************
"So many books, so little time"

6 de juny 2017

RENDIRME? - ¿RENDIRME?

Fa, ja, un parell d'anyets –en mallorquí, «un grapat» (en aquest cas, no gaire gran)– que estic endinsat en el món cultural i de sensibilització, i, com alguns m'anomenen, sóc un dinamitzador-agitador social (sona fort això, eh?) o, senzillament, un poeta i un home solidari i sensibilitzador envers l'autisme. 

Han estat un parell d'anys mogudets per diverses raons que són inherents al meu mateix jo, a la manera de ser de la meva persona i a la manera d'encaixar amb la realitat d'altres persones, personatges o personetes que m'envolten i que omplen el món en general. 
 
 

Com a poeta, he trobat autèntiques joies, no només en format «vers», sinó també en format «persona», però no totes són persones «humanes», com deia aquell programa de fa, ja, uns quants anys, ni «humanes» persones, i no tots són o som poetes de la vida. 

Jo, fa molts anys que escric els meus poemots: des que tenia uns dotze anys. A l'escola on anava, la darrera hora dels divendres, ens la deixaven perquè féssim el que volguéssim, sempre en el bon sentit de la paraula..., i a mi em va agafar per escriure poemes –de boig, es veu que ja n’estava.

Va ser un primer flirteig amb la poesia, que va acabar derivant en un segon premi a l'institut on cursava, en aquella època, el BUP i que em va lliurar l'Àlex Susanna. No està pas gens malament, oi?

Després, la vena poètica anava i venia, però fins als darrers deu anys, aproximadament, no vaig tornar, de valent, a escriure: unes vegades, empès pels familiars, amics i coneguts, i, les altres, per plasmar, d'una manera emocional, el que directament em sortia de la meva ment, sempre esbojarrada. 

Participar als fòrums d'Internet em va servir per a conèixer altres mons poètics, altres dimensions, i per a aprendre a comentar l’obra d’altres poetes: molts, enormes i, inexplicablement, sense renom social; uns altres, amb sensibilitats exquisides..., però la lluita d'egos ja va començar a aparèixer pertot, i fins i tot es va arribar a crear grups que només comentaven els seus propis poemes i cap de la resta. Eren els que «fardaven» de ser els millors, els genuïns. 

Jo aprenia, comentava i em comentaven..., era una manera de polir l’estil i de conèixer altres poetes. 

Independentment de tot això, el fet de tenir una filla amb autisme em va fer recapacitar sobre les possibilitats de poder emprar els versos a fi de transmetre sensibilitzacions envers aquest trastorn. 

En efecte, la meva filla es va convertir en font d'inspiració, per la màgia –intrínseca, òbviament– del seu món blau abstracte i afectiu especial: els seus somriures, les seves abraçades, sempre adobant, de dalt a baix, els seus silencis curulls de sensacions de neguit i d'emocions contingudes. 

Aviat farà uns sis anys que vaig treure el meu primer i únic poemari, Perenne, un adjectiu dedicat al somriure i a la llum permanent que sempre irradia, la meva filla.

 


En una de les solapes vaig escriure una mínima biografia al final de la qual explicava que m'agradaria poder sensibilitzar sobre el trastorn de l'autisme. 

A partir d'aquí i sempre gràcies a les xerrades amb el bellíssim escriptor i amic il·licità Antonio Buitrago, han emergit dos projectes culturals solidaris envers l'autisme: Projecte Agatha i Univers Agatha Autisme.
 
 

No, no m'endinsaré, ara, a explicar-vos el que s'ha fet amb aquests dos projectes; només parlaré de sensacions, de vivències i d’altres moments viscuts amb aquests projectes, tot i que un, Univers, ja és una realitat: una associació oficial de l'autisme. 
 
El fet de tenir una filla amb autisme és molt dur: la quotidianitat del dia a dia es fa molt feixuga. D’ençà del moment que em donaren el seu diagnòstic fins al dia d'avui, un reguitzell de situacions (més aviat les dures i difícils de portar que no pas les suportables) m’ha fet minvar les forces i, directament, ha condicionat la meva vida i, també, la de la resta de components familiars, i, àdhuc, la d’amics i coneguts.
 
 

Amb aquests projectes, amb què he intentat donar una «visibilització» de l’autisme lligat al sentiment innat –moltes vegades, però no sempre– de ser solidari amb el proïsme, et vas trobant portes que s'obren, gent que s'ofereix, artistes que volen participar en els actes que organitzes: poetes, escriptors, músics, il·lustradors, gent sensibilitzada, solidària, gent..., gent..., gent... 
 
Però, de sobte, reapareixen els egos, els grans solidaris no solidaris, els que han esdevingut amics íntims, gairebé confidents, amb qui participes i que fas participar a esdeveniments diversos perquè creus en la seva persona, en les seves sensibilitat i solidaritat, amb el seu tarannà, i els dónes transparència –això, m'ho va ensenyar a fer el meu pare, malgrat que, alhora, m'avisava del perill de «donar “massa”»–, fins que reps un cop de porta en tota la cara i t'adones que has estat un passerell a les seves mans. 

El més colpidor és que no te n'adones fins que et passa, malgrat totes les advertències i els senyals que ja ho presagiaven. 

I t'acusen a tu o la teva associació d’ésser capitalista i d'altres incongruències. 

Després, també hi ha els falsos artistes, els que es fan dir «ultrasolidaris», quan, de fet, només duen una màscara per aconseguir el màxim de «likes» possibles a les xarxes socials. Ho exalten tot, et posen pels núvols però, de la nit a l’endemà, t'engeguen al sac de fems i el lliguen ben lligat. 

És decebedor... 

Quant de paper mullat, tantes vegades!!! Inexplicable i decebedor, el fet de trobar que intentes donar transparència i et converteixen en opac.
 

Això, moltes vegades, et porta a pensar en la retirada, a deixar-ho tot en mans d'altres, a desconfiar d'amics i coneguts tinguts o noutrobats, i el cor es cansa... Sí: molts cops dubtes a continuar... 

Comptat i debatut, són dubtes raonables, oi? Qui pot pensar que els amics en qui confies et donaran pel sac? Perdre amics és dur, descobrir com altres només es pengen medalles sense respectar la resta també és dur. 

Però sabeu una cosa? Quan estic escrivint aquestes paraules, em passa pel davant una personeta que va arrossegant els seu peus descalços pel parquet de casa, en un silenci absolut de paraules, i et mira de reüll, alça les mans on, al canell, té lligades unes culleretes que fa repicar. Continua caminant cap a una de les habitacions. En surt. Torna a passar per davant meu i em mira amb cara de pocs amics, per bé que amb una lluminositat absorbent... I em quedo embadalit. Intento agafar-la per la mà, però me la deixa anar d'una estrebada i prossegueix el seu camí.

 
M'aturo, miro al sostre i em dic, a mi mateix, en veu baixa: «aturar-me?», «deixar-ho?», «rendir-me?»...  

Aleshores, crido: «NI PARLAR-NE!!!» 

Des de l'altra banda de la casa se sent el crit de la meva dona, que fa:  

«Que em crides???» 

 

Gabriel Maria Pérez

Barcelona, juny del 2017 

 

“Gràcies a Lluís Urpinell per les correccions”

 
***************************************************************

Hace ya un par de añitos -en mallorquín, «un puñado» (en este caso, no muy grande) - que estoy adentrado en el mundo cultural y de sensibilización, y, como algunos me llaman, soy un dinamitzador- agitador social (suena fuerte eso, eh?) o, sencillamente, un poeta y un hombre solidario y sensibilizador para con el autismo.

Han sido un par de años moviditos por diversas razones que son inherentes a mi mismo yo, a la manera de ser de mi persona ya la manera de encajar con la realidad de otras personas, personajes o personitas que me rodean y que llenan el mundo en general.

Como poeta, he encontrado auténticas joyas, no sólo en formato «verso», sino también en formato «persona», pero no todas son personas «humanas», como decía aquel programa hace, ya, varios años, ni «humanas »personas, y no todos son o somos poetas de la vida.

Yo, hace muchos años que escribo mis poemots: desde que tenía unos doce años. En la escuela donde iba, la última hora de los viernes, nos la dejaban para que hiciéramos lo que quisiéramos, siempre en el buen sentido de la palabra ..., ya mí me dio por escribir poemas -de loco, se ve que ya estaba. Fue un primer flirteo con la poesía, que terminó derivando en un segundo premio en el instituto donde cursaba, en aquella época, el BUP y que me entregó Álex Susanna. No está en absoluto mal, ¿verdad?

Después, la vena poética iba y venía, pero hasta los últimos diez años, aproximadamente, no volví, duro, a escribir: unas veces, empujado por los familiares, amigos y conocidos, y, otras, para plasmar, de una manera emocional, lo que directamente me salía de mi mente, siempre alocada.

Participar en los foros de Internet me sirvió para conocer otros mundos poéticos, otras dimensiones, y para aprender a comentar la obra de otros poetas: muchos, enormes y, inexplicablemente, sin renombre social; otros, con sensibilidades exquisitas ..., pero la lucha de egos ya empezó a aparecer por todas, e incluso se llegó a crear grupos que sólo comentaban sus propios poemas y ninguno del resto. Eran los que «chuleaban» de ser los mejores, los genuinos.

Yo aprendía, comentaba y me comentaban ..., era una manera de pulir el estilo y de conocer otros poetas.Independientemente de todo esto, el hecho de tener una hija con autismo me hizo recapacitar sobre las posibilidades de poder emplear los versos a fin de transmitir sensibilizaciones con este trastorno.

En efecto, mi hija se convirtió en fuente de inspiración, por la magia -intrínseca, obviamente- de su mundo azul abstracto y afectivo especial: sus sonrisas, sus abrazos, siempre abonando, de arriba abajo, sus silencios llenos de sensaciones de inquietud y de emociones contenidas.

Pronto hará unos seis años que saqué mi primer y único poemario, Perenne, un adjetivo dedicado a la sonrisa y la luz permanente que siempre irradia, mi hija.En una de las solapas escribí una mínima biografía al final de la cual explicaba que me gustaría poder sensibilizar sobre el trastorno del autismo.

A partir de aquí y siempre gracias a las charlas con el bellísimo escritor y amigo il • licitó Antonio Buitrago, han emergido dos proyectos culturales solidarios para con el autismo: Proyecto Agatha y Universo Agatha Autismo.

No, no me adentraré, ahora, a explicaros lo que se ha hecho con estos dos proyectos; sólo hablaré de sensaciones, de vivencias y de otros momentos vividos con estos proyectos, aunque uno, Universo, ya es una realidad: una asociación oficial del autismo.El hecho de tener una hija con autismo es muy duro: la cotidianidad del día a día se hace muy pesada.

Desde el momento que me dieron su diagnóstico hasta el día de hoy, una serie de situaciones (más bien las duras y difíciles de llevar que las soportables) me ha hecho disminuir las fuerzas y, directamente, ha acondicionado mi vida y, también, la del resto de componentes familiares, e, incluso, la de amigos y conocidos.

Con estos proyectos, con los que he intentado dar una «visibilización» del autismo ligado al sentimiento innato -muchas veces, pero no siempre- ser solidario con el prójimo, te vas encontrando puertas que se abren, gente que se ofrece , artistas que quieren participar en los actos que organizas: poetas, escritores, músicos, y • ilustradores, gente sensibilizada, solidaria, gente ..., gente ..., gente ...

Pero, de repente, reaparecen los egos, los grandes solidarios no solidarios, los que han convertido en amigos íntimos, casi confidentes, con quien participas y que haces participar a eventos diversos para crees en su persona, en sus sensibilidad y solidaridad, con su talante, y les das transparencia -esto, me enseñó a hacer mi padre, aunque, al mismo tiempo, me avisaba del peligro de «dar" demasiado "» -, hasta que recibes un portazo en toda la cara y te das cuenta que has sido un pardillo en sus manos.

Lo más chocante es que no te das cuenta hasta que te pasa, a pesar de todas las advertencias y las señales que ya lo presagiaban.

Y te acusan a ti o tu asociación de ser capitalista y otras incongruencias.

Después, también están los falsos artistas, los que se hacen llamar «ultrasolidarios», cuando, de hecho, sólo llevan una máscara para conseguir el máximo de «likes» posibles en las redes sociales. Lo exaltan todo, te ponen por las nubes pero, de la noche al día siguiente, te meten en la bolsa de basura y lo atan bien atado.Es decepcionante ...

¡¡¡Cuánto papel mojado, tantas veces!!! Inexplicable y decepcionante, el hecho de encontrar que intentas dar transparencia y te convierten en opaco.Esto, muchas veces, te lleva a pensar en la retirada, a dejarlo todo en manos de otros, a desconfiar de amigos y conocidos tenidos o noutrobats, y el corazón se cansa ... Sí: muchas veces dudas continuar ...

En resumidas cuentas, son dudas razonables, ¿verdad? ¿Quién puede pensar que los amigos en quien confías te darán por saco? Perder amigos es duro, descubrir cómo otros sólo se cuelgan medallas sin respetar el resto también es duro.¿Pero sabéis una cosa? Cuando estoy escribiendo estas palabras, me pasa por delante una personita que va arrastrando los su pies descalzos por el parqué de casa, en un silencio absoluto de palabras, y te mira de reojo, alza las manos donde, en la muñeca, tiene ligadas unas cucharillas que hace repicar. Sigue caminando hacia una de las habitaciones. En sale. Vuelve a pasar por delante de mí y me mira con cara de pocos amigos, si bien con una luminosidad absorbente ...

Y me quedo embobado. Intento cogerla por la mano, pero me la suelta de un tirón y prosigue su camino.

Me paro, miro al techo y me digo a mí mismo, en voz baja: «¿Detenerme?», «¿Dejarlo?», «¿Rendirme?» ...

Entonces, grito: «¡¡¡NI HABLAR!!!»

Desde el otro lado de la casa se oye el grito de mi mujer:

«¿¿¿Que me llamas???»
 

Gabriel María Pérez

Barcelona, ​​junio de 2017

"Gracias a Lluís Urpinell por las correcciones"

29 de maig 2017

PER QUÈ © - ¿POR QUÉ? ©

 
 

Estàs tan cansat tantes vegades!
Et diuen, com ho fas? Com aguantes?
No ho sé, no ho sé!!!
Perquè també davalles als inferns,
cruixen les dents i crides:
per què? 
 

A voltes no pots sentir-te
fornit vividor del temps amarg
que porta la revolta de la tristor,
enyores pessics de pau
i un final de camí sense preguntes:
per què? 
 

Però, incansable, lluites,
defuges de la follia del penediment,
del mea culpa al calvari cerques el somrís,
tan desitjós i fingit, sense aparences,
per poder menjar-te la pregunta:
per què? 
 

****************************** 

¡Estás tan cansado tantas veces!
Te dicen, ¿cómo lo haces? ¿Cómo aguantas?
No sé, ¡¡¡no lo sé !!!
Porque también desciendes a los infiernos,
crujen los dientes y gritas:
¿por qué?

A veces no puedes sentirte
fornido vividor del tiempo amargo
que lleva la revuelta de la tristeza,
extrañas pellizcos de paz
y un final de camino sin preguntas:
¿por qué?

Pero, incansable, luchas,
huir de la locura del arrepentimiento,
del mea culpa al calvario buscas la sonrisa,
tan deseosa y fingida, sin apariencias,
para poder comerte la pregunta:
¿por qué?

 

 

Drets reservats – Derechos reservados.


18 de maig 2017

PLUJA © - LLUVIA ©

Foto, Roger Casero S'ha fet de nit i comença a ploure. 

Parlo d'una fina pluja
que llisca al damunt del meu cap,
gotetes que s'impregnen sense pausa
i amaren la meva pell ja bregada. 

Parlo d'una pluja de gerds dolços,
delícies que em xopen poc a poc,
cadenciosament ensucrades,
com els misteris del teu sexe
sense mentides. 

Parlo d'una pluja confrontada
amb les idees del sentiment aflorat
que navega pel desguàs embussat
de massa neurones angoixades
entre bassals d'arenes movedisses. 

Parlo d'una pluja sense so
que cau a glopets de llevantada
a la mar d'ulls blaus parpellejant,
a la mar d'ulls foscos aclucats,
a la mar de sucs de melangies. 

S'obre el dia i poc a poc minva la pluja. 

***************************** 

Se ha hecho de noche y empieza a llover.

Hablo de una fina lluvia
que se desliza encima de mi cabeza,
gotitas que se impregnan sin pausa
y calan mi piel ya curtida.

Hablo de una lluvia de frambuesas dulces,
delicias que me empapan poco a poco,
cadenciosamente azucaradas,
como los misterios de tu sexo
sin mentiras.

Hablo de una lluvia confrontada
con las ideas del sentimiento aflorado
que navega por el desagüe atascado
de demasiadas neuronas angustiadas
entre charcos de arenas movedizas.

Hablo de una lluvia sin sonido
que cae a sorbitos de levante
en el mar de ojos azules parpadeantes,
en el mar de ojos oscuros cerrados,
en el mar de zumos de melancolías.

Se abre el día y poco a poco cesa la lluvia
 

 

“Drets reservats”  - “Derechos reservados”
 
 

4 de maig 2017

DIAMANT © - DIAMANTE ©


 

Si l'Àgatha no somriu
jo tampoc ho faig
i tot el que m'envolta es torna gris,
closca de cargol al fons del mar.
 
Si la meva nena no està bé
jo tampoc vaig bé...
El son es desvetlla,
les hores, elèctriques ones.
 
Ajagut al seu costat
em mira amb aquests ulls grans,
joguineja amb les culleretes
i sembla donar-me les gràcies
per ser a prop d’ella.
 
No m'allunyaré, diamant meu,
no  m'allunyaré.
 
Sempre fidel a tu
fins on pugui arribar
 
**************************

Si Àgatha no sonríe
yo tampoco lo hago
y todo lo que me rodea se vuelve gris,
concha de caracol al fondo del mar.

Si mi niña no está bien
yo tampoco voy bien ...
El sueño se desvela,
las horas, eléctricas ondas.

Acostado a su lado
me mira con esos ojos grandes,
juguetea con las cucharillas
y parece darme las gracias
por estar cerca de ella.

No me alejaré, diamante mío,
no me alejaré.

Siempre fiel a ti
hasta donde pueda llegar.
 
 
“Drets reservats – “Derechos reservados”

 

3 de maig 2017

TE PERMITI SOÑAR © 


Te permití soñar señalando las estrellas,

marcando cada una con un color diferente:

…cientos de colores… cientos de deseos…

 

Y acariciamos el cielo con los ojos cerrados,

soñando mundos abstractos, extraños,

donde nos cubrimos entre sollozos imperturbables…

¡Cómo conseguías drogarme con tus suspiros al viento

entre la calma de la profundidad de la noche!

 

Incluso creyéndome espejo,

tu reflejo se asomaba más allá de su contorno

y perfumaba la estancia de espesos aromas,

calientes, por la fuerza de tu cáliz derramado:

un suave elixir mágico de tu cuerpo.

 

Las estrellas empezaron a parpadear tenuemente,

se sentían turbadas por el hechizo de tu belleza,

realizando dibujos esotéricos abstractos, brillantes,

como una lluvia suave de purpurina plateada.

 

Y me quedé dormitando entre tu cuerpo, tus aromas,

agarrado a mi estrujada y húmeda almohada,  

queriendo sentirme unido eternamente a tu cuerpo.   

 

 
Barcelona, enero 2009 
 

“Derechos reservados”
 
 

1 de maig 2017

AL CALIU © - AL CALOR ©


Pintura Abstracta de Carlos Jacanamijoy, (Colombia)Al caliu
de les entranyes de l’abrupte
-Inconscient i fosc-
el meu teixit es va escórrer
sobre la tela blanca. 

Dibuixos amb formes estranyes
eixiren del no res. 

Un quinqué verd de petroli negre.
Llum tènue i cambra silent,
les paraules al vent. 

Per la finestra
penetra la llum de l’alba.
El dia comença
i al llenç un dibuix desdibuixat. 

************************

Al calor
de las entrañas del abrupto
-inconsciente y oscuro-
mi tejido se escurrió
sobre la tela blanca.

Dibujos con formas extrañas
salieron de la nada.

Un quinqué verde de petróleo negro.
Luz tenue y cámara silente,
las palabras al viento.

Por la ventana
penetra la luz del amanecer.
El día comienza
y en el lienzo un dibujo desdibujado.
 

 

“Drets reservats” – Derechos reservados”
 
 

 

25 d’abr. 2017

COVE DE DOLÇOS © – CESTO DE DULCES ©

 

 
Prou de flors
Prou d'oxigen pol·linitzat
No em veus?
Jo sí, de lluny.
Immòbil, el teu ésser no sent
i no escolta foteses. 
 
No em cal dir-te que et vull
dins del meu cove de dolços.
 
***********************
Basta de flores
Basta de oxígeno polinizado
No me ves?
Yo sí, de lejos.
Inmóvil, tu ser no siendo
y no escucha naderías.

No necesito decirte que te quiero
dentro de mi cesto de dolces.
 
 
“Drets reservats” – “Derechos reservados”
 
 

 


17 d’abr. 2017

TANCAR LA PORTA © - CERRAR LA PUERTA ©No puc tancar la porta
i veure que a dins no hi ets.
Els teus neguits són meus,
els teus sospirs també. 
 
Però la nit em va deixar sol,
la son em va vèncer
i, de sobte, em vaig sentir
escala amunt, escala avall,
envers les mirades ocultes
de la teva matinada. 
 
Malgrat l’amor
el desig no em va fer
de mainadera ni consol. 
 
La nit va morir
amb la porta tancada. 
 
Sense tu. 
 
Sense res.
 
***************************
No puedo cerrar la puerta
y ver que dentro no estás.
Tus inquietudes son mías,
tus suspiros también.

Pero la noche me dejó solo,
el sueño me venció
y, de repente, me sentí
escalera arriba, escalera abajo,
hacia las miradas ocultas
de tu madrugada.

A pesar del amor
el deseo no me hizo
de niñera ni consuelo.

La noche murió
con la puerta cerrada.

Sin ti

Sin nada.
 
“Drets reservats” – “Derechos reservados”
 
 

10 d’abr. 2017

AQUELL PERFUM © - AQUEL PERFUME ©


Foto, Pinterest


Aquell perfum
s'apropa i s'allunya,
titil·la els sentits cap endins
i engrandeix l'interior:
oxigen de primavera. 

Quan reculli
les flors del teu camp
brollaran les del meu hort,
d’instints de vida ferma
i colors disseminats. 

Serà, aleshores,
quan m'agenollaré davant teu
i libaré els teus pòl·lens,
per obtenir aquella gelea reial
amb essències afrodisíaques
que tant m’embadaleix.
 

************************ 

Aquel perfume
se acerca y se aleja,
tintinea los sentidos hacia dentro
y agranda el interior:
oxígeno de primavera.

Cuando recoja
las flores de tu campo
brotarán las de mi huerto,
de instintos de vida firme
y colores diseminados.

Será, entonces,
cuando me arrodillaré ante ti
y libaré tus pólenes ,
para obtener esa jalea real
con esencias afrodisíacas
que tanto me embelesa.

 

“Drets reservats” – “Derechos reservados”
 
 
 

22 de març 2017

TEMPS PREUAT © - TIEMPO PRECIADO ©
Potser no jugo gaire amb tu?
potser l'Univers em treu temps del teu univers?
Potser estic massa absorbit i no me n'adono?
 
I tinc por ...
 
No, no deixo d'estimar-te com tu a mi,
senzillament vull que coneguin el que tens,
i em costa segons, minuts, hores, dies!
 
Temps preuat!
 
Tantes vegades penso que hauria de deixar-ho
i estar només per tu i tots els meus
que en sou molts i tan fascinants!
 
I és que a voltes, sense voler-ho,
jo també em sento sol,
amb les meves platges imaginàries,
amb els meus blaus silents
amb les meves obscures tristors,
neguits i amargors.
 
**********************

¿Quizás no juego mucho contigo?
¿Quizás Univers me quita tiempo de tu universo?
¿Quizás estoy demasiado absorbido y no me doy cuenta?

y tengo miedo ...

No, no dejo de quererte como tú a mí,
sencillamente quiero que conozcan lo que tienes,
y me cuesta segundos, minutos, horas, días!

¡Tiempo preciado!

¡Tantas veces pienso que debería dejarlo
y estar sólo por ti y todos los míos,
que sois muchos y tan fascinantes!

Y es que a veces, sin quererlo,
yo también me siento solo,
con mis playas imaginarias,
con mis azules silentes
con mis oscuras tristezas,
desasosiegos y amargures.
 
 
“Drets reservats” – “ Derechos reservados”
 
 
 
 

14 de març 2017

ENCENALLS ABSTRACTES © - VIRUTAS ABSTRACTAS ©
Si et digués que he mort a trossets
segurament no voldries recompondre'm,
Com cristallets opacs
els meus darrers sospirs anirien sense guia
i per motius de soledats innòcues
acabaria convertit en pols i llim. 

D'aquí un temps no em recordaràs
ni per aquestes paraules, ni per els meus versos
tan esfilagarsats.
No, no em recordaràs i aquell llim
acabarà polvoritzat en infinits àtoms ombrejats. 

Quin final:
encenalls abstractes, quin final... 

******************************** 

Si te dijera que he muerto en trocitos
seguramente no querrías recompondre'm,
Como cristalitos opacos
mis últimos suspiros irían sin guía
y por motivos de soledades inocuas
acabaría convertido en polvo y limo.

Dentro de un tiempo no me recordarás
ni por esas palabras, ni por mis versos
tan deshilachados.
No, no me recordarás y aquel limo
terminará pulverizado en infinitos átomos sombreados.

Qué final:
virutas abstractos, qué final ...
 

 

“Drets reservats” – “Derechos reservados”
 
 
 

1 de març 2017

AGAFA’M DE LA MÀ © - CÓGEME DE LA MANO ©


 
 


Agafa'm de la mà
aquesta nova nit en vetlla,
farem una passejadeta
als voltants de la lluna blava
i si deixes de cridar
serà batalla guanyada,
si continues cridant
serà creuada sense pausa
perquè no puc
amb la teva alteritat, de vegades,
no puc resistir
sense saber el que no saps
ni el que saps, ni el perquè
d'aquestes nits rovellades. 
 
Al pit
un dolor pel neguit
malgrat
que em donis un somrís.
A la ment
un dolor que atrapa
malgrat
la llum dels teus ulls.
 
Agafa'm de la mà
Agafa'm de la mà 
 
Provaré d'apropar-te a la lluna blava,
l'astre que cada nit et vetlla,
l'astre dels llops i les bruixes
però també bona consellera
i companya d'insomnes revolts
cap als misteris dels teus misteris.
 
************
 
Cógeme de la mano
esta nueva noche en vela,
haremos un paseo
los alrededores de la luna azul
y si dejas de gritar
será batalla ganada,
si continúas gritando
será cruzada sin pausa,
porque no puedo
con tu alteridad, a veces,
no puedo resistir
sin saber lo que no sabes
ni lo que sabes, ni el porqué
de estas noches oxidades.


En el pecho
un dolor por desasosiego
pese
a que me des una sonrisa.
En la mente
un dolor que atrapa
pese
a la luz de tus ojos.


Cógeme de la mano
cógeme de la mano


Probaré de acercarte a la luna azul,
el astro que cada noche te vela,
el astro de los lobos y las brujas
pero también una buena consejera
y compañera de insomnes curvas
hacia los misterios de tus misterios.

 
 
 
"Drets reservats" - "Derechos reservados"
 
 
 

22 de febr. 2017

LLEVANTS VELLUTATS © – LEVANTES ATERCIOPELADOS ©“A Miquel Àngel Lladó Ribas”

 
Voldria imaginar-me
els teus moments en silenci
a les balconades dels records.
De ben segur, records penetrants,
records punyents i unes llàgrimes
en el solc del teu passat. 

M’imagino
la teva ànima colrada de mel blava,
als abismes glaçats de les glaceres
perfilades per un sentiment latent, dia i nit,
cap a una ànima beneïda pel silenci
en el solc del teu passat. 

Admiro
la teva fermesa davant els cops de la vida,
el teu somriure amb tocs de timidesa,
la temprança en la lluita per les injustícies
i aquesta sensible calma mediterrània
esculpida amb llevants vellutats. 

*************************

 Querría imaginarme
tus momentos en silencio
en los balcones de los recuerdos.
Seguro, recuerdos penetrantes,
recuerdos lacerantes y unas lágrimas
en los surcos de tu pasado.

Me imagino
tu alma curtida de miel azul
en los abismos helados de los glaciares
perfilados por un sentimiento latente día y noche
hacia un alma bendecida por el silencio
en el surco de tu pasado.

Admiro
tu firmeza ante los golpes de la vida,
tu sonrisa con toques de timidez,
la templanza en la lucha por las injusticias
y esta sensible calma mediterránea
esculpida con levantes aterciopelados.